Lầu Năm Góc cáo buộc TQ sử dụng ‘chiến thuật bắt nạt’ ở vùng biển ngoài khơi VN

Bãi Tư Chính: Diễn biến mới khi Hải dương 8 quay lại biển Việt Nam Trung Quốc đang tiến hành ‘can thiệp cưỡng bức’ các hoạt động dầu khí ở vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Hai 26/8, theo Reuters. Tàu Hải Dương Địa chất 8Đọc tiếp “Lầu Năm Góc cáo buộc TQ sử dụng ‘chiến thuật bắt nạt’ ở vùng biển ngoài khơi VN”