Phân Tích Thời Sự – Vstar 57.11 -Youtube

Đây là Chương Trình Phân Tích Thời Sự Trong Ngày và Đặc Biệt do GS Trần Văn Chi, Dân Biểu Trần Văn Ân, Nhà Báo Nguyên Huy và Đốc Sự Hành Chánh-Kỹ Sư Nguyễn Tấn Lạc phụ trách. Chương trình được chiếu mỗi ngày hai lần: 4:00AM và 12:00PM trên đài truyền hình điạ phươngĐọc tiếp “Phân Tích Thời Sự – Vstar 57.11 -Youtube”