Phản ứng về kêu gọi đóng góp ý kiến tiếp cho sửa đổi hiến pháp!

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok.  2013-07-17   07172013-nw-cal-for-prop-contitu.mp3 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Source nguyensinhhung.net Nghe bài này Chủ tịch quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, trong phát biểu bế mạc kỳ họp lần thứ 5, quốc hội khóa 13 vào chiều ngày 21 tháng 6 vừa rồi thông báoĐọc tiếp “Phản ứng về kêu gọi đóng góp ý kiến tiếp cho sửa đổi hiến pháp!”