Dừng lấy phiếu tín nhiệm là một bước lùi

Nam Nguyên, phóng viên RFA.  2014-02-21 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vote-4-confidence-of-parliament-not-cont-nn-02212014104316.html Một Kỳ họp Quốc hội tại Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP Chủ trương lấy phiếu tín nhiệm các các chức danh chủ chốt của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội được Quốc hội Việt Nam thực hiện lần đầu tiên vào tháng 5/2013Đọc tiếp “Dừng lấy phiếu tín nhiệm là một bước lùi”