Luật sư Lê Công Định nói về ngày 30 tháng 4

Mặc Lâm, biên tập viên RFA. 2015-04-29 http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/40years-april30/a-sg-prominent-dissident-talk-ab-04301975-04292015145552.html Luật sư Lê Công Định nói về ngày 30 tháng 4 Luật sư Lê Công Định phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với AFP tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/4/2015. AFP photo Trong chuyên đề Ký ức 40 năm hôm nayĐọc tiếp “Luật sư Lê Công Định nói về ngày 30 tháng 4”