Ông Nguyễn Tấn Dũng và những thách thức hiện nay

Việt Dũng, Tác giả gửi tới Dân Luận https://www.danluan.org/tin-tuc/20151017/viet-dung-ong-nguyen-tan-dung-va-nhung-thach-thuc-hien-nay Sau khi Hội nghị BCHTW12 kết thúc thì các thông tin về chuẩn bị nhân sự ra sao, danh sách các trường hợp “đặc biệt” thế nào cũng không được công bố. Tuy vậy cũng có ít nhiều các thông tin được coi là “rò rỉ”Đọc tiếp “Ông Nguyễn Tấn Dũng và những thách thức hiện nay”