Chính sách đối ngoại của TT Trump thay đổi mọi quan hệ

VOA, 21/02/2017 http://www.voatiengviet.com/a/chinh-sach-doi-ngoai-cua-ong-trump-co-the-se-thay-doi-cac-quan-he-quoc-te/3733452.html Trong tháng đầu tiên làm tổng thống, ông Trump bắt đầu thay đổi những truyền thống đó tồn tại mấy chục năm qua và các quan hệ quốc tế. Trong tháng đầu tiên làm tổng thống, ông Trump bắt đầu thay đổi những truyền thống đó tồn tại mấy chục năm quaĐọc tiếp “Chính sách đối ngoại của TT Trump thay đổi mọi quan hệ”