Mô hình chính quyền đô thị và vấn đề phân quyền

Nhân Khánh, thông tín viên RFA. 2012-08-02 Hiện nay, thời điểm đổi mới mô hình chính quyền đô thị tại Việt Nam đã chính thức khởi động từ cấp chính phủ. 022012.mp3  Trụ sở Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng hôm 06-07-2011. RFA PHOTO Liên quan đến sự thay đổi có tính hệ thống vềĐọc tiếp “Mô hình chính quyền đô thị và vấn đề phân quyền”