Công bố thông tin về tiềm năng dầu khí rất lớn ở biển Đông

VOA,  12.02.2013 Giàn khoan dầu Bạch Hổ ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu. Tin liên hệ Hải quân Trung Quốc kết thúc tuần tra Biển Đông Trung Quốc sẽ tuần tra ngư nghiệp hằng ngày ở Biển Đông vào năm 2014 Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, Việt Nam chưa lên tiếng Căng thẳngĐọc tiếp “Công bố thông tin về tiềm năng dầu khí rất lớn ở biển Đông”