Công khai kết luận thanh tra Đà Nẵng

bbc, 5 tháng 3, 2013 Facebook    Twitter    chia sẻ    Gửi cho bạn bè    In trang này TP Đà Nẵng là đô thị thuộc Trung ương quản lý Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra đất đai ở Đà Nẵng cũng như trách nhiệm của lãnh đạo thànhĐọc tiếp “Công khai kết luận thanh tra Đà Nẵng”

Phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam!

Đỗ Nam Hải (Danlambao) – Chúng ta không đoàn kết, dân tộc đã bị phân hóa sâu sắc và toàn diện! Chúng ta không thắng lợi, đất nước đã bị thất bại cả trong xây dựng và cải tạo, với hàng loạt các kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội nối tiếp nhau phá sản! ChúngĐọc tiếp “Phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam!”

Kéo dài thời gian góp ý Hiến pháp

bbc, 6 tháng 3, 2013 Facebook   Twitter    chia sẻ    Gửi cho bạn bè    In trang này Đảng Cộng sản nói việc góp ý Hiến pháp phải ‘đúng đường lối’ Thời gian góp ý sửa đổi Hiến pháp vừa được kéo dài từ hạn 31/3 sang cột mốc mới là 30/9, theo văn bản được ChủĐọc tiếp “Kéo dài thời gian góp ý Hiến pháp”