Nếu họ cứ giữ hiến pháp như cũ thì làm gì?

Phạm Nhật Bình, Viettan.org Các bài liên hệ Lời Tuyên bố của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về hiện tình đất nước Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do Sửa Hiến Pháp chứ không phải xây hầm Trú Ẩn Quan điểm của giới trí thức về hiến pháp mới cho ViệtĐọc tiếp “Nếu họ cứ giữ hiến pháp như cũ thì làm gì?”

Bàn về việc góp ý tu chính hiến pháp

Để cho công luận thế giới và nhân dân VN nghĩ rằng tại VN vẫn diễn ra một quá trình tự hoàn thiện chế độ, và trong quá trình hoàn thiện đó đảng CSVN luôn lắng nghe và tham vấn ý kiến của người dân cho nên trước đây và những ngày gần đây đảngĐọc tiếp “Bàn về việc góp ý tu chính hiến pháp”

Góp ý về Hiến pháp của GS Hoàng Tụy

Hoàng Tụy (tọa đàm ngày 15/03/2013 tại Viện Nghiên cứu Lập pháp, về các vấn đề kinh tế xã hội trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992) Tôi rất hoan nghênh chủ trương của Quốc hội kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp đến hết tháng 9, đồng thời tổĐọc tiếp “Góp ý về Hiến pháp của GS Hoàng Tụy”