Trung Quốc Lo Vì “Cách Xử Tử Bằng… CHÓ” của Kim Jong Un

Bắc Kinh vẫn giữ lập trường trung lập trước việc ông Jang bị xử tử, coi đó là “vấn đề nội bộ” của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh gần đây thể hiện sự không hài lòng qua việc mở chuyên mục chi tiết về vụ xử tử ông Jang trên Wen Wei Po, cơĐọc tiếp “Trung Quốc Lo Vì “Cách Xử Tử Bằng… CHÓ” của Kim Jong Un”

Mời các hiệp sĩ Dân chủ và Nhân quyền lên ngựa

Quan Làm Báo Bùi Tín (VOA) – Năm 2013 là một năm đặc sắc về dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Một xã hội dân sự được hình thành từ những năm trước bỗng lớn mạnh hẳn, lừng lững đi tới phía trước. “Diễn đàn Xã hội Dân sự” đàng hoàng ra mắtĐọc tiếp “Mời các hiệp sĩ Dân chủ và Nhân quyền lên ngựa”