Giáo sư Tương Lai : Ngọn gió lành đầu năm mang lại hy vọng cho dân chủ ở Việt Nam

Thụy My, RFI, 11-1-14 http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140111-giao-su-tuong-lai-ngon-gio-lanh-dau-nam-mang-lai-hy-vong-cho-dan-chu Biểu tình tại Hà Nội chống các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.  Reuters Năm mới 2014 bắt đầu với nhiều sự kiện dồn dập, từ thông điệp đầu năm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận với nhiều ý kiến khácĐọc tiếp “Giáo sư Tương Lai : Ngọn gió lành đầu năm mang lại hy vọng cho dân chủ ở Việt Nam”

Mập mờ lá bài chính trị Việt Nam

Tiến sỹ Đoàn Xuân Lộc. Gửi cho BBC Việt ngữ từ London. 10 tháng 1, 2014 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/01/140110_chinh_tri_vn_map_mo_dxl.shtml Ông Dương Chí Dũng từng nói ông bị ép cung trong giai đoạn bị bắt giam để điều tra. Một trong những điểm quan trọng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu lên trong thông điệp đầu nămĐọc tiếp “Mập mờ lá bài chính trị Việt Nam”