Vẫn còn hy vọng cho tự do dân chủ tại Việt Nam

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok.  2015-02-18 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/democr-still-in-hope-02182015052420.html 02182015-democr-still-in-hope.mp3 Người công nhân trong điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay đang bị bóc lột một cách rất là thậm tệ AFP Your browser does not support the audio element.Trong không khí cuối năm chuẩn bị cho một mùa xuân mới, xã hội naoĐọc tiếp “Vẫn còn hy vọng cho tự do dân chủ tại Việt Nam”