Chân Dung Quyền Lực và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mạng Chân Dung Quyền Lực (CDQL) xuất hiện từ năm 2011, đến nay được hơn 3 năm. CDQL được đặc biệt chú ý từ hơn 2 tháng nay, khi cuộc họp Ban chấp hành Trung ương  đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lần thứ 10/Khóa XI sắp họp để chuẩn bị cho Đại Hội XII,Đọc tiếp “Chân Dung Quyền Lực và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”