Các nhà hoạt động: Báo chí Việt Nam vẫn bị kiểm soát chặt chẽ

An Tôn 03.05.2016 http://www.voatiengviet.com/content/cac-nha-hoat-dong-bao-chi-vietnam-van-bi-kiem-soat-chat-che/3313185.html Sạp bán báo trên đường phố Hà Nội. Việt Nam tiếp tục nằm gần cuối bảng Tự do Báo chí Thế giới, ở hạng 175 như năm ngoái trên tổng số 180 quốc gia được khảo sát.  Tin liên hệ     Chính quyền quân nhân Thái Lan bị tố cáo đànĐọc tiếp “Các nhà hoạt động: Báo chí Việt Nam vẫn bị kiểm soát chặt chẽ”