Miễn nhiệm là ‘đảo chính hợp hiến’?

Luật sư Lê Quốc Quân Gửi cho BBC từ Hà Nội. BBC, 9 giờ trước, 27-3-2016 http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/03/160327_le_quoc_quan_view   Image copyright Luong Thai Linh AFP GETTY IMAGES Image caption Bộ tứ cũ sẽ chỉ còn ông Nguyễn Phú Trọng ở lại sau hơn hai tuần nữa Ba nhân vật quan trọng nhất của Nhà nước ViệtĐọc tiếp “Miễn nhiệm là ‘đảo chính hợp hiến’?”

Advertisement