Trở thành công an Việt Nam dễ hay khó?

Hòa Ái, phóng viên RFA.  2016-09-04 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-it-easy-to-become-a-policemen-in-vn-ha-09042016081210.html Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây.. AFP 00:00/00:00       Trong mùa tuyển sinh Đại học năm 2016 tại Việt Nam vừa qua xuất hiện bức tâm thư của hai nữ sinh gửi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an cứu xét cho ướcĐọc tiếp “Trở thành công an Việt Nam dễ hay khó?”