Khai trừ Đảng với ông Trịnh Xuân Thanh

BBC, 10 tháng 9 2016. http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/09/160909_khai_tru_trinh_xuan_thanh  Image copyright AFP Image caption Ông Trịnh Xuân Thanh từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) Ông Trịnh Xuân Thanh chính thức bị khai trừ Đảng sau 100% phiếu biểu quyết tại cuộc họpĐọc tiếp “Khai trừ Đảng với ông Trịnh Xuân Thanh”