Bộ phận nào trong xã hội có thể đẩy nhanh quá trình dân chủ hóa? (III)

basam on 01/10/2016, Blog RFA, Nguyễn Thị Từ Huy, 30-9-2016 Tiếp theo phần I và phần II Phần này bàn đến vai trò và ý nghĩa của các tổ chức và các đảng phái chính trị trong công cuộc dân chủ hoá ở Việt Nam. Trước khi bàn sâu vào vấn đề, cần làm sángĐọc tiếp “Bộ phận nào trong xã hội có thể đẩy nhanh quá trình dân chủ hóa? (III)”

Khai mở trận chiến cuối cùng!

basam on 02/10/2016, Xã luận bán nguyệt san TDNL số 25, Ban Biên Tập,  01-10-2016 https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/02/10-175-khai-mo-tran-chien-cuoi-cung/ Có thể nói hôm 26 tháng 9 vừa qua là ngày khai mở trận chiến cuối cùng cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Dọn đường gần cho việc này chính là sự kiện hôm 22-09, hơn 1.100Đọc tiếp “Khai mở trận chiến cuối cùng!”