Toàn Cầu Hóa cần Dân Chủ Hóa

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA.  2016-10-19 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/globalization-n-democratization-nxn-10192016142918.html Nhà dân bị ngập lụt ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 tháng 10 năm 2016. AFP photo. Toàn Cầu Hóa cần Dân Chủ Hóa. :00/00:00   Vụ khủng hoảng môi sinh tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam và cuộc tranh luận ngàyĐọc tiếp “Toàn Cầu Hóa cần Dân Chủ Hóa”