Giúp bạn hiểu về xung đột Nga-Ukraine

Bauxite Vietnam http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/03/140313_ledangdoanh_party_cadres.shtml Sarah Dougherty Tình hình xung đột Nga-Ukraine và cuộc khủng hoảng chính trị ở Crimea đang diễn tiến rất nhanh. Dường như nhiều người Việt Nam đã bắt đầu lo sợ về một kịch bản tương tự giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi đó, chúng ta lại chưa có nhiềuĐọc tiếp “Giúp bạn hiểu về xung đột Nga-Ukraine”