‘Phải có tư tưởng cải cách thật mạnh’

bbc, 16 tháng 3, 2014 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/03/140316_nguyenminhthuyet_vn_civil_society.shtml Facebook      Twitter      Google+     chia sẻ     Gửi cho bạn bè Media Player Mở bằng chương trình nghe nhìn khác Thành lập các hội đoàn đang là một nhu cầu thực tế trong cộng đồng, xã hội Việt Nam hiện nay, theo GS Thuyết. Việt Nam cần phải có tư tưởngĐọc tiếp “‘Phải có tư tưởng cải cách thật mạnh’”

Đấu tranh bất bạo động, con đường khó khăn và cực nhọc

Mặc Lâm, biên tập viên RFA.  2014-03-16.  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/nonviolent-struggle-difficult-way-ml-03162014074319.html   maclam03162014B.mp3   Người dân biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 03-07-2011.  AFP PHOTO Tổ chức chính trị Việt Tân luôn khẳng định rằng công cuộc tranh đấu của họ từ xưa tới nay luôn giữ tôn chỉ “bất bạo động”. Đây là conĐọc tiếp “Đấu tranh bất bạo động, con đường khó khăn và cực nhọc”

‘Cử tri Crimea bỏ phiếu thuận’ theo Nga

BBC, 16 tháng 3, 2014 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/03/140316_crimea_exiting_polls.shtml Các quan chức bầu cử nói khoảng 95,5% cử tri Crimea ủng hộ việc gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi sau khi kiểm phiếu được một nửa. Trước đó, kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy khoảng 93% cử tri điĐọc tiếp “‘Cử tri Crimea bỏ phiếu thuận’ theo Nga”