Bằng cấp của các bộ trưởng Việt Nam, China, Mĩ, và Úc

Nguyen Van Tuan  – 19/03/2014 http://nguyenvantuan.org/tin-tuc/bang-cap-cua-cac-bo-truong-viet-nam-china-mi-va-uc.aspx#.Uy5OB1c_r5N Khoảng 2 năm trước, do tính tò mò, tôi đếm số thành viên nội các VN, Mĩ và Úc, và so sánh trình độ học vấn qua bằng cấp của họ. Kết quả cho thấy 13/26 người có bằng tiến sĩ (www.tuanvietnam.net/2010-08-08-trinh-do-hoc-van-bo-truong). Nhân dịp thấy một danh sách thànhĐọc tiếp “Bằng cấp của các bộ trưởng Việt Nam, China, Mĩ, và Úc”