VN ‘thiếu tư liệu về Hồ Chí Minh’

BBC, 26 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130923_hochiminh_questions.shtml Cuộc đời cố lãnh tụ cộng sản Việt Nam còn nhiều bí ẩn Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều tư liệu về cố lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhất là trong thời kỳ ông hoạt động ở hải ngoại. 44 năm đã trôi qua kể từ khi cố chủĐọc tiếp “VN ‘thiếu tư liệu về Hồ Chí Minh’”