Tự sự của một cựu chiến binh trước hiện tình đất nước!!

http://www.boxitvn.net/bai/29270 Đặng Kiên Trung Tôi theo Đảng Cộng sản Việt Nam thuở còn niên thiếu, nay tuổi về chiều! Trong cuộc chiến với Mỹ có thời gian là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, dù rời quân ngũ đã lâu, nhưng tôi vẫn quan tâm dõi theo từng bước trưởng thành của QuânĐọc tiếp “Tự sự của một cựu chiến binh trước hiện tình đất nước!!”