Việt Nam với nhất nguyên và đa nguyên

Nguyễn Quang Duy. Gửi tới BBC từ Úc. 3 tháng 9, 2014 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/09/140903_nhat_nguyen_da_nguyen.shtml Ông Võ Văn Kiệt từng đề nghị đổi ‘tập trung dân chủ’ thành ‘dân chủ tập trung’ Sau 30 tháng 4 năm 1975, những trại cải tạo, những khu kinh tế mới, những chiến dịch cải tạo xã hội… cũng nằm trong sách lược […]

Tin Tổng Hợp, thứ Tư, 04-9-2014

AnhBaSam,Tin thứ Năm, 04-09-2014 http://anhbasam.wordpress.com/2014/09/04/tin-thu-nam-04-09-2014/ CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT – Trung Quốc mở tour du lịch mới ra Hoàng Sa (VOA). – TQ ngang nhiên đưa 200 du khách ra Hoàng Sa (VNN). – TQ “phù phép” xây 6 đảo trên Biển Đông, cảnh báo Mỹ (KP). Biển Đông đã là của Mỹ rồi sao? => – […]