Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa bị bắt

Thụy My, RFI, 6-12-2014 vi.rfi/viet-nam/20141206-nha-van-nguyen-quang-lap-chu-blog-que-choa-bi-bat/ Thụy My Nhà văn, blogger Nguyễn Quang Lập. Ảnh :Blog quechoa Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa đã bị bắt tại nhà riêng ở phường Thảo Điền, quận 2 Saigon vào lúc 14 giờ chiều Việt Nam hôm nay 06/12/2014. Gia đình cho biết công an đãĐọc tiếp “Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa bị bắt”