Giáo sư Châu: ‘Giam Bọ Lập tạo hình ảnh xấu’

BBC, 19 tháng 12 2014 Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng việc bắt giam ông Nguyễn Quang Lập tạo hình ảnh xấu về VN. Giáo sư Ngô Bảo Châu và hai đồng nghiệp là các nhà khoa học Việt Nam từ Hoa Kỳ vừa gửi thư ngỏ cho chính quyền đề nghị cho nhàĐọc tiếp “Giáo sư Châu: ‘Giam Bọ Lập tạo hình ảnh xấu’”