Đằng sau việc bắt giữ các blogger?

 Kính Hoà, phóng viên RFA. 2014-12-08 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/true-bhi-blog-crk-down-12082014161713.html Blogger Nguyễn Quang Lập và blogger Hồng Lê Thọ RFA screen capture Trong một tuần lễ có đến hai blogger bị bắt giữ, mà hai người này lại là những người có ý kiến phản biện ôn hòa trên trang blog của họ. Câu hỏi nhiều người đặtĐọc tiếp “Đằng sau việc bắt giữ các blogger?”