Tấm Lòng Vàng Của Những “NGUYỄN THỊ NĂM”

Blog Trang Doan Pham, 6-7-16 Có những ý kiến bi quan cho rằng người Việt Nam là một dân tộc không xứng đáng được dân chủ, bởi vì “tự do đâu cho một bầy súc vật” (thơ Pushkin). Sau mỗi cuộc biểu tình, cũng có rất nhiều người buồn, nản, tủi thân, vì một sốĐọc tiếp “Tấm Lòng Vàng Của Những “NGUYỄN THỊ NĂM””