Bộ máy viên chức VN ‘khó tinh giản’?

BBC, 10 tháng 6 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/06/160610_viet_state_employment_burden Việt Nam là quốc gia mang gánh nặng biên chế khủng khiếp nếu so sánh với một số nước khác trên thế giới. Số liệu do chính phủ công bố hồi 2013 nói nếu tính số người đang làm việc thì lượng công chức nhà nước là khoảng 2,8Đọc tiếp “Bộ máy viên chức VN ‘khó tinh giản’?”