Elizabeth Phù – Nữ cố vấn gốc Việt của Tổng thống Hoa Kỳ

Anh Minh, phóng viên RFA.  2016-06-25 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/elizabeth-phu-am-06242016150718.html Nữ cố vấn gốc Việt Elizabeth Phù và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong xe riêng của ông trên đường tới một sự kiện về người tị nạn tại Malaysia vào tháng 11 năm 2015. Hình do Bà Elizabeth Phù gửi tặng RFA. 06:35/09:50   Là mộtĐọc tiếp “Elizabeth Phù – Nữ cố vấn gốc Việt của Tổng thống Hoa Kỳ”