Thất thố – Hội nghị Trung ương 3

Nguyễn Khắc Mai http://boxitvn.blogspot.com/2016/07/that-tho-hoi-nghi-trung-uong-3.html#more Hội nghị Trung ương 3 khóa XII đã khép, trong sự thất vọng của những người đau đáu với tiến bộ, phải đạo. Thật ra Nó đã được thực hiện rất đúng quy trình. “Đúng quy trình” đang như là một tư duy thời thượng. Không cho mở tiệm cà phê,Đọc tiếp “Thất thố – Hội nghị Trung ương 3”