Việt Nam thay đổi quan điểm về chủ quyền trên biển Đông

Kính Hòa, phóng viên RFA, 016-07-21 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietNam-position-on-the-east-sea-changed-kh-07212016124517.html Một bản đồ với vị trí các giàn khoan dầu của Trung Quốc trong vùng biển Đông tranh chấp tại một cuộc họp báo ở Hà Nội vào ngày 05 tháng 6 năm 2014, được Bộ Ngoại giao tổ chức. AFP photo. 00:00/00:00   Sau khi phán quyếtĐọc tiếp “Việt Nam thay đổi quan điểm về chủ quyền trên biển Đông”