Tâm tình và lời kêu gọi của Mạng Lưới Blogger Việt Nam: Formosa phai rời khỏi Việt Nam

 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/tam-tinh-va-loi-keu-goi-cua-mang-luoi.html Hãy đồng lòng, đoàn kết đứng lên bảo vệ môi trường, đòi hỏi Formosa rời khỏi Việt Nam và truy tố những thành phần có trách nhiệm. …Cá chết ở vùng biển 4 tỉnh miền Trung không những chỉ là một thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam màĐọc tiếp “Tâm tình và lời kêu gọi của Mạng Lưới Blogger Việt Nam: Formosa phai rời khỏi Việt Nam”