DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Daily Archives: 08/01/2016

Formosa: Tín hiệu sẽ có dê tế thần

Nam Nguyên, phóng viên RFA. 2016-08-01 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/green-light-punish-officials-who-were-related-formosa-case-nn-08012016150611.html Chủ tịch nhà nước Việt Nam Trần Đại Quang trong cuộc họp tại Phủ chủ tịch ở Hà Nội vào ngày 27 Tháng … Tiếp tục đọc

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?