Formosa: Tín hiệu sẽ có dê tế thần

Nam Nguyên, phóng viên RFA. 2016-08-01 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/green-light-punish-officials-who-were-related-formosa-case-nn-08012016150611.html Chủ tịch nhà nước Việt Nam Trần Đại Quang trong cuộc họp tại Phủ chủ tịch ở Hà Nội vào ngày 27 Tháng 6 năm 2016. AFP PHOTO 00:00/00:00    Tiếp xúc cử trị Quận 1 và quận 3 TP.HCM sáng 1/8/2016, Chủ tịch Việt Nam Trần ĐạiĐọc tiếp “Formosa: Tín hiệu sẽ có dê tế thần”