Giáo sư Châu có bình luận gây tranh cãi

BBC, 22 tháng 5 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/05/160519_nbc_fb_stt_controversy Image copyright AFP Getty Hoang Dinh Nam Image caption Giáo sư Ngô Bảo Châu là người Việt Nam đầu tiên giành được Huy chương Fields. Một bình luận của Giáo sư Ngô Bảo Châu trên Facebook dù đã bị gỡ nhưng tạo phản ứng mạnh. Vào hôm 19/05, trênĐọc tiếp “Giáo sư Châu có bình luận gây tranh cãi”