Khôi phục lòng tin và sự đối thoại

Kính Hòa, phóng viên RFA, 2016-08-29 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/to-reconstruct-trust-n-the-dialogue-08292016083340.html Người dân Hà Nội câu cá ở Hồ Tây hôm 22/8/2016. AFP photo. Khôi phục lòng tin và sự đối thoại. 00:00/00:00     Mất niềm tin Ngày 22 tháng tám người ta thấy ảnh ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà, cùng nhiều […]