Giáo hạt Thuận Nghĩa hiệp thông với Mỹ Yên

VietCatholicNet   131006 ThuanNghia (15) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (1) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (2) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (3) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (4) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (5) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (6) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (7) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (8) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (9) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (10) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (11) VietCatholicNet 131006 ThuanNghia (12) VietCatholicNet 131006Đọc tiếp “Giáo hạt Thuận Nghĩa hiệp thông với Mỹ Yên”

Tin về Tướng Giáp : Internet qua mặt báo chí chính thức Việt Nam

Trọng Nghĩa,rfi, 6/10/13 http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131006-tin-ve-tuong-giap-facebook-va-internet-qua-mat-bao-chi-chinh-thuc-viet-nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nicolas Cornet Trong bản tin hôm nay, 06/10/2013 đánh đi từ Hà Nội, hãng tin Pháp AFP đã tìm hiểu lý do vì sao báo chí chính thức tại Việt Nam tại loan tin quá chậm về cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp soĐọc tiếp “Tin về Tướng Giáp : Internet qua mặt báo chí chính thức Việt Nam”