Nông dân Văn Giang ra tuyên bố quyết cảm tử giữ đất

Gia Minh, biên tập viên RFA.  2013-10-09  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/v-g-farmers-declaration-fighting-4-land-gm-10092013113714.html Hàng trăm người dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tập trung về trụ sở tiếp dân của Huyện Văn Giang hôm 15/3 để khiếu nại dự án Ecopark. File photo Nông dân bị thu hồi đất để làm dự án khu đô thị sinh thái EcoparkĐọc tiếp “Nông dân Văn Giang ra tuyên bố quyết cảm tử giữ đất”