DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Daily Archives: 10/31/2013

Công an thả blogger Nguyễn Lân Thắng

bbc,  31 tháng 10, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131031_nguyenlanthang_detained.shtml Ông Nguyễn Lân Thắng (thứ hai bên trái) và các blogger khác trao Tuyên bố 258 cho Human Rights Watch Người hoạt động vì … Tiếp tục đọc

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?