Công an thả blogger Nguyễn Lân Thắng

bbc,  31 tháng 10, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131031_nguyenlanthang_detained.shtml Ông Nguyễn Lân Thắng (thứ hai bên trái) và các blogger khác trao Tuyên bố 258 cho Human Rights Watch Người hoạt động vì dân chủ đồng thời là nhân vật tích cực trên internet, ông Nguyễn Lân Thắng, đã được về nhà sau một thời gian bị câuĐọc tiếp “Công an thả blogger Nguyễn Lân Thắng”