HRW kêu gọi Việt Nam sửa Hiến pháp tôn trọng nhân quyền

Trà Mi-VOA, Hoàng Long. 24.10.2013 http://www.voatiengviet.com/content/hrw-keu-goi-vietnam-sua-hien-phap-ton-trong-nhan-quyen/1775991.html Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 tại Hà Nội, ngày 21/10/2013. Tin liên hệ Quốc hội Việt Nam nghe ý kiến về bản hiến pháp sửa đổi  Phiên xử Đinh Nhật Uy mở màn chiến dịch tuyên án các blogger vì điều 258  ‘Phiên xửĐọc tiếp “HRW kêu gọi Việt Nam sửa Hiến pháp tôn trọng nhân quyền”

Phiên xử Đinh Nhật Uy mở màn chiến dịch tuyên án các blogger vì điều 258

Trà Mi-VOA. 23.10.2013 http://www.voatiengviet.com/content/phien-xu-dinh-nhat-uy-mo-man-chien-dich-tuyen-an-cac-blogger-vietnam/1775263.html Trong các điểm blogger Ðinh Nhật Uy bị buộc tội có các bài viết bày tỏ quan điểm chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Tin liên hệ Người trẻ với ước vọng phát triển Xã hội Dân sự tại Việt Nam  Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tuyệt thựcĐọc tiếp “Phiên xử Đinh Nhật Uy mở màn chiến dịch tuyên án các blogger vì điều 258”