Dư luận sau phát biểu của Ô. Tập Cận Bình trước Quốc hội VN

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA.  2015-11-06 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reaction-xi-address-atvn-na-gm-11062015075628.html Dư luận về bài phát biểu của CT Tập Cận Bình tại Quốc hội VN Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội vào sáng ngày 6/11/2015. AFP Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng ngàyĐọc tiếp “Dư luận sau phát biểu của Ô. Tập Cận Bình trước Quốc hội VN”

Công an đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình chống Chủ tịch TQ Tập Cận Bình

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok. 2015-11-05 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/anti-xi-protes-thwarted-11052015050314.html 11052015-anti-xi-protes-thwarted-2.mp3 Những cuộc biểu tình chống chuyến viếng thăm Việt Nam của chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày hôm nay 5 tháng 11 bị đàn áp, ngăn chặn. Đàn áp ở Sài Gòn Thông tin kêu cứu được những người ở SàiĐọc tiếp “Công an đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình chống Chủ tịch TQ Tập Cận Bình”