DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Daily Archives: 11/06/2015

Dư luận sau phát biểu của Ô. Tập Cận Bình trước Quốc hội VN

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA.  2015-11-06 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reaction-xi-address-atvn-na-gm-11062015075628.html Dư luận về bài phát biểu của CT Tập Cận Bình tại Quốc hội VN Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận … Tiếp tục đọc

Công an đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình chống Chủ tịch TQ Tập Cận Bình

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok. 2015-11-05 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/anti-xi-protes-thwarted-11052015050314.html 11052015-anti-xi-protes-thwarted-2.mp3 Những cuộc biểu tình chống chuyến viếng thăm Việt Nam của chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào … Tiếp tục đọc

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?