Đảng Việt Tân gặp gỡ Cộng đồng tại Nam California

http://www.viettan.org/%C4%90ang-Viet-Tan-gap-go-Cong-dong.html Ông Đỗ Hoàng Điềm trình bày quan điểm của Việt Tân cùng cử tọa tham dự cuộc họp báo. Nhật Bình Cùng tác giả: Những Tố Hữu đang sẵn sàng tố tả Làm sao rửa tội cho thủ tướng? Đảng bắt đầu ngán luật sư LITTLE SAI GON: Hơn 10 ngày qua sau khiĐọc tiếp “Đảng Việt Tân gặp gỡ Cộng đồng tại Nam California”