Thấy gì từ thắng lợi của phong trào Dân chủ tại Miến Điện?

Hoà Ái, phóng viên RFA.  2015-11-10 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/nld-win-in-first-11102015052349.html 1110-2015-nld-win-in-first.mp3 Những người đảng lãnh đạo đối lập NLD của bà Aung San Suu Kyi theo dõi kết quả bầu cử trên một màn hình khổng lồ bên ngoài trụ sở đảng ở Yangon vào ngày 09 Tháng Mười Một năm 2015. Bà Aung San Suu Kyi đãĐọc tiếp “Thấy gì từ thắng lợi của phong trào Dân chủ tại Miến Điện?”

Advertisement

Đối lập Myanmar ‘thắng lớn’

BBC, 7 giờ trước http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/11/151110_assk_election   Image caption Bà Aung San Suu Kyi trong phỏng vấn riêng với BBC Lãnh tụ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi nói với BBC rằng đảng của bà đã “giành đa số tại Quốc hội”. Trong phỏng vấn độc quyền dành cho BBC, bà Suu Kyi chúc mừngĐọc tiếp “Đối lập Myanmar ‘thắng lớn’”