‘Cảnh sát tư tưởng tác hại bội lần’

29 tháng 11 2015 Cập nhật lúc 22:36 ICT http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/11/151129_nguyenquanga_police_state Việt Nam vẫn còn ở trong một chế độ toàn trị với một ‘nhà nước cảnh sát’, mà trong đó ‘cảnh sát tư tưởng’ có thể gây ra ‘tác hại’ gấp ‘bội lần’ so với ‘cảnh sát thông thường’ cho xã hội Việt Nam, theoĐọc tiếp “‘Cảnh sát tư tưởng tác hại bội lần’”