Tình trạng ngân sách các địa phương thiếu hụt và các thách thức?

Anh Vũ, thông tín viên RFA.  2015-12-09 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/stat-of-loc-budget-12092015113207.html 12092015-stat-of-loc-budget.mp3  Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 40km bờ biển bị sạt lở nguy hiểm, phải chờ vốn hỗ trợ của T.Ư vì ngân sách tỉnh đang gặp khó.  Courtesy docbao.biz/ĐSPL Sau Bạc Liêu là đến Cà Mau… là các tỉnh bị thiếu hụt ngân sách địaĐọc tiếp “Tình trạng ngân sách các địa phương thiếu hụt và các thách thức?”