40 năm nhìn lại: VC cần cúi mặt sám hối, Việt quốc cần cúi mặt ân hận

VOA,  Thiện Ý. 10.06.2015 http://www.voatiengviet.com/content/su-khac-biet-giua-doc-tai-va-dan-chu/3120228.html Cựu chiến binh Việt Nam tại lễ diễu hành kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh ở TP HCM, ngày 30/4/2015. Tin liên hệ Tầm nhìn chung Việt – Mỹ? Nước Mỹ Vĩ Đại Kinh đô rượu vang Napa  Các cựu chiến binh Mỹ lái xe mô tô tớiĐọc tiếp “40 năm nhìn lại: VC cần cúi mặt sám hối, Việt quốc cần cúi mặt ân hận”