Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị

Tài liệu được cho là “Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị” Về ý kiến “…Thủ tướng nay đã hình thành “nhóm lợi ích” trên phạm vi cả nước, cả người đương chức và cán bộ cao cấp nghỉ hưu… vận động với các thủ đoạn nhằmĐọc tiếp “Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị”

Nguyễn Tấn Dũng đã bị tấn công như thế nào trước thời điểm khai mạc Hội Nghị Trung ương 13

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Một tài liệu gọi là “Báo cáo của Nguyễn Tấn Dũng gửi cho TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành TƯĐ và Ủy ban Kiểm tra trung ương” đã được “xì” ra cho công chúng. Dựa vào nội dung tổng thể, dữ kiện, vănĐọc tiếp “Nguyễn Tấn Dũng đã bị tấn công như thế nào trước thời điểm khai mạc Hội Nghị Trung ương 13”

Phạm Trần: Nước không lo giữ, chỉ sợ mất đảng, hết quyền

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20763:nu-c-khong-lo-gi-ch-s-m-t-d-ng-h-t-quy-n-ph-m-tr-n&catid=66&Itemid=301 Phạm Trần “…Đảng, quân đội và nhà nước CSVN đã không dám đấu tranh giành lại chủ quyền toàn vẹn ở Hoàng Sa và Trường Sa, dù bằng biện pháp hòa bình là kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế như Phi Luật Tân đã làm thì đảng và chế độ này cóĐọc tiếp “Phạm Trần: Nước không lo giữ, chỉ sợ mất đảng, hết quyền”

Nhạc Việt Khang: ‘Anh’ và ‘Tôi’ và quê hương

Cát Linh, phóng viên RFA, 2015-12-20 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/you-n-i-n-country-in-VietKhangs-music-12202015080154.html Nhạc Việt Khang: ‘Anh’ và ‘Tôi’ và quê hương Việt Khang trả lời RFA sau 4 ngày được tư do. RFA PHOTO “Viêt Nam ơi Thời gian quá nửa đời người Và ta đã tỏ tường rồi Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói Mẹ Việt Nam đau từngĐọc tiếp “Nhạc Việt Khang: ‘Anh’ và ‘Tôi’ và quê hương”

Vì sao dự luật về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam bị chống đối?

VOA, Thiện Ý. 20.12.2015 http://www.voatiengviet.com/content/vi-sao-du-luat-tin-nguong-ton-giao-o-vietnam-bi-chong-doi/3110910.html Ảnh minh hoạ. Tin liên hệ   Nhớ về một người cha – Xuân DiệuCách đây tròn 30 năm, ngày 18 tháng 12 năm 1985, Xuân Diệu đã “vẫy chào cõi thực để vào hư”, như chính ông dự báo trong bài thơ “Vô đề” Vấn nạn không nhà ChuyếnĐọc tiếp “Vì sao dự luật về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam bị chống đối?”